2138

Postavljanje Kamena temeljca za Pošingerovu Fabriku oružja u Krčagovu 3.11.1935.
2137
2139