00149

Rakijski pijac u vreme gradnje mlina Mališe Atanackovića