727

Majstor bravarskog rada, Ristivoje Kovačević, sa unucima
728