TV5 u kafanskom lokalu na mostu

TV5 u kafanskom lokalu na mostu
Saradnja sa lokalnom vlasti je bila na profesionalnom nivou