Administracija i marketing sa brojnim diplomama i pohvalnicama na zidu

TV5 u kafanskom lokalu na mostu
Saradnja sa lokalnom vlasti je bila na profesionalnom nivou
Tadašnja Arhiva TV 5