00193

Dragoljub Kaplanović priprema svoje slike za izložbu u Gradskoj galeriji u prvoj polovini devedesetih
00192