Harold Foster

Volt Dizni sa svojim i našim crtanim junacima
Paja patak zeza Hitlera
U Politikinom Zabavniku strip Princ Valijant