1543

Nekadašnja čuvena kafana Proleće zv. "Džakarta"
1544