1552

Maštoviti dečačić Mićo jaše jarca sa gitarom kao "pravi" kauboj 1961.godine
1551