313

Pazarni da na žitnoj pijaci, prva decenija prošlog veka (foto Dimitrije Tešić)
314