1369

Javno kupatilo kod Zgrade Crvenog krsta
1368