1072

Stara Drinčića kafana sa tendom i tezgama ispred, 1931. godine
1071
1073