ukvn00020

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00019