Đokica Milanković sa Mijom Aleksićem

Deo starog Užica uz Glavnu uicu gde se danas nalazi blok "Zlatibor"
Aca Stojković sa ženom Rahelom Ferari
Avgust 1967.