Pisac Aleksandar Tišma

Ribu su lovili i kantarima
Ribu su lovili i kantarima
Hotel Zlatibor u kome je bio Tišma