Hotel Zlatibor u kome je bio Tišma

Ribu su lovili i kantarima
Pisac Aleksandar Tišma
Užički Narodni muzej u vreme najveće navale turista