Svetozar Adžić

Svetozar Adžić
Ulica u kojoj su živeli Adžići na Rakiskom u vreme Svetozara