Ulica u kojoj su živeli Adžići na Rakiskom u vreme Svetozara

Svetozar Adžić
Svetozar Adžić
Milorad Adžić – Ade