621

Užički osnovci sahranjuju Bila Adolfa Klintona 1999.
622