Kada se razišao dim i crvrnkasta prašina na mestu Sokolene smo zatekli gomile cigli i greda

Miniranje Sokolane
Eksplozija u kojoj je nestala Sokolana
Umetnička fotografija “Boemska ljubav”. Užice 1974.