Obuka izviđača

Bas i Kovač na kamenoj klupi na Trgu krajem hladnjikavog kišnog leta 1971. godine
Dežurni pripema logorsku vatru u izviđačkom kampu na Vodicama
U berbernici kod Lajoša