Baletska škola Omladinskog kluba

687

Kada sam počeo da radim u užičkom Omladinskom klubu 1973. godine kao muzički urednik naponosniji smo bili na našu baletsku školicu. Tog dana kad smo objavili da počinje da radi baletska škola mnoge užičke devojčice su počele da mole uporno i umiljato roditelje i traže da ih “upišu na balet”. Odjednom su postaale bolje, počele da obećavaju da će dobro učiti, da će redovno prati zube i same se ćešljati.

Objašnjavale su da za balet ne treba mnogo samo hiton i patike. Neke su već videle i lepu nastavnicu plave kose. “Prava ballerina kao one sa televizije”. Tada sam i ja upoznao balerinu Dacu, Darinku Prvulović i dobio zaduženje da dok drži časve Subotom i Nedeljom emitujem muziku po njenoj želji. Sa Dacom sam se lepo slagao a kako bih drugačije, bila je to jedna predobra mila gospođa koja je svake nedelje dolazila iz Beograda.

U našoj baletskoj čkoli bilo je upisano 140 devojčica i nekoliko “odvažnih dečaka- U prvoj godini rada među budućim balerinama najmlađe su bile one devojčice koje su rođene 1968. Godine: Marija Krkač, Violeta Misajlović, Dušica Jovanović, Mirjana Končar, Olgica Iliić, Ivana Jolović, Nataša Mulina, Dragana Govedarica i ivanka Drčelić. One su izazivale najviše simpatija svih koji su imali sa ovom užičkom baletskom školicom.

Fotografije: 1,2,3 Baletska školica Omladinskog kluba snimio M. Bučevac