Patak lepi Dača

. Par divljih patki na podzidi kraj Đetinje
Mandarinski patak veoma zainteresovan za đetinjske patke
Divlja guska sa mladima u Adi