Užička pošta 1972, godine je nabavila IBM računare..

Želja za skijanjem a malo snega
Plakata Klopka za generala najgledaniji film u Užicu tokom 1971. god.