00188

Nekadašnja "rupa" Tržnog centra "Pariz" 1995.
00187