Na “Partizanskim vodama” 1978. godine

Na “Partizanskim vodama” 1978. godine
. Zavod Čigota na “Vodama”