Česma Opančarskog esafa je snadbevala vodom i zanatske radnje u okolini

Staro Užice sa okolinom iz ptičije perspektive
Staro Užice sa okolinom iz ptičije perspektive
Staro Užice i njegov geografski centar u Malom parku