Staro Užice i njegov geografski centar u Malom parku

Staro Užice sa okolinom iz ptičije perspektive
Česma Opančarskog esafa je snadbevala vodom i zanatske radnje u okolini
Jezerce u Velikom parku omiljeno mestu u četnjama starih Užičana