Scena Bitke na Kadinjači iz filma Užička republika

Teretni voz "Ćira" sa poštanskim vagonom i lokomotivom "mađaricom"
Vlako Brković