Miloš Poznanović

274

Aleksandar Karađorđević je krunisan 1921.g i postao je Kralj novoosnovande države SHS (Srba ,Hrvata i Slovenaca). Tada je imao 34 godine i bio je neoženjen. Državne “provodadžije” dali su se na posao i izabrali dosta bogatih i obrazovanih dama kao moguće kandidatkinje. Kralj Aleksandar se odlučio za rumunsku princezu Mariju , koja je pored porodičnih veza sa rumunskim, ruskim i nemačkim dvorom, govorila nekoliko svetskih jezika.

Beograd je organizovao kraljevsku svadbu 08. juna 1922.godine. Na raskoši , broju zvanica i mnogo čemu drugom mnoge evropske prestonice su zavidele Beogradu. Glavni organizator svečanosti bio je komediograf Branislav Nušić, koji je u to vreme bio zadužen za kulturu naše prestonice