Miloš Poznanović – Užička plaža pre sto godina

345

Tamo gde je danas ograđeni prostor za kajake i čamce na našoj plaži, pre sto godina, nalazilo se kultivisano kupalište “Jadran” . Česma na šetalištu je i tada postojala i kupači bi se rado rashladili hladnom vodom. Na ploleđini ne piše tačan datum ali fotografiju možemo locirati u dvadesete godine prošlog veka. Prvi na fotografiji, sa nogama u koritu česme , je Đorđe Popović , stolar iz Užica ,koji je rođen 1907. godine. sa dvadesetak godina.