00121

Doseljavanje u novoizgrađene zgrade na trgu, uz pomoć volova Muja i Hasa
uzicanstveno_clanak_074