Članska karta OK

Prvi broj Užičkog zbornika
Spiker Dusko Stanic, njegov glas je oduševio i legendarnog Branislava Surutku
Novembar 1972. Disko džokej Kovač u Radio Krgujevcu