Novembar 1972. Disko džokej Kovač u Radio Krgujevcu

Prvi broj Užičkog zbornika
Članska karta OK