. Kovač posle povratka sa takmičenja jugoslovenskih diso džokeja na Svetom Stefanu, na kome je osvoio drugo mesto

. Stanka Laković na užičkom Partizanskom groblju
Fotografija Branimira sa Turnira duhovitosti
Novinarka Olivera Nestorović Mićić