Deo kolektiva konfekcije Dese Petronijević na izletu

. Titovo Užice 1978. je Veliko gradilište, na fotografiji suncem osunčan samo Trg partizana
. Titovo Užice 1978. je Veliko gradilište, na fotografiji suncem osunčan samo Trg partizana
Vanja, Rista i Zec Sop u filmu Radio Vihor zove Anđeliju