Vanja, Rista i Zec Sop u filmu Radio Vihor zove Anđeliju

. Titovo Užice 1978. je Veliko gradilište, na fotografiji suncem osunčan samo Trg partizana
Deo kolektiva konfekcije Dese Petronijević na izletu
Monografia preduzeća Prvi partizan povodom 50 godina preduzeća