Iz Sokolane se kratko preselila u kuću u kojoj je bila Šmakiča kafana “Car Dušan”, a onda je preseljena u kuću opančara Rada Subotića na fotografiji

Posle Drugog svetskog rata biblioteka je bila u Sokolani
Posle Drugog svetskog rata biblioteka je bila u Sokolani
Kada je napravljen Trg partizana Narodna biblioteka je preseljena u zgradu Društvenog doma. U toj zgradi se i danas nalazi