Pravili smo trumbelaje, padali sa bicikla, drveća, lomili ruke, noge i to je bilo normalno

Konstantin Petrović, alijas Mijo Tutula u staroj dobroj Jugi sa porodicom
Ponekad ih nisu mogli naći po ceo dan, sve dok ne ogladne onako baš…
Učili su nas o revoluciji i NOB-u, vodili na Kadinjaču… Emina na Kadinjači 1974