Šakal – zlatni vuk

Šakal – zlatni vuk
Moda, muzička gondola iz Trsta zajedno sa tada obaveznim miljeom na televizorima