Autobusi iz SFRJ parkirani na Ponte rosu

Šakal – zlatni vuk
Moda, muzička gondola iz Trsta zajedno sa tada obaveznim miljeom na televizorima
Gužva u buticima u Trstu