Poznata Ćuretova tašnerska radnja na Lipi

Mladi Ćure
Carinjaši i Rakinjaši na banderi, Čure drugi odozgo
Grupna fotografija sa Ćuretove svadbe 1961. godine