. Žurka u Prohorova potkrovlju 1956. godine

. Žurka u Prohorova potkrovlju 1956. godine
Harmoika Brole, bubnjevi Crni, truba Tačo i igranka može da počne u Gradskoj menzi na “Megdanu”