1239

Sevojno 1940. godine, u centru crkva, škola, kafana, Desno Poljoprivredna škola sa ekonomijom
1238
1240