Slavenka, Nađa, Rade Vergo 2008 godine u Vergovom ateljeu

Nađa maturantkinja u Čikagu
Nađa na nekadašnjem drvenom mostu