1237

Početak gradnje "Aleksandrovog mosta" (obojio Zoran Domanović)
1236
1232