Jelena Tijanić Savić akademski slikar

Veljo Tijanić železničar
Prof-dr. Ljiljana Kostić
Lazar Kostić bilijar šampion