Lazar Kostić bilijar šampion

Veljo Tijanić železničar
Jelena Tijanić Savić akademski slikar