Proizvodnja kariranih stolnjaka

Cveta Dabić na razboju
Cveta Dabić na razboju
U predionici