U julu Jul

1524
Izborni kamp "U julu Jul" 2000.
Izborni kamp “U julu Jul” 2000.
Izborni kamp "U julu Jul" 2000.
Izborni kamp “U julu Jul” 2000.

Izborni kamp “U julu Jul”, pod sloganom “Zemlja su ljudi” godine 2000. I TV 5 je pozvana da snimi Sloba i ekipu. Išli Zoran kamerman i Ljilja u ulozi novinara. Rekli da je kamp od Jul bio kul…

Izborni kamp "U julu Jul" 2000.
Izborni kamp “U julu Jul” 2000.
Izborni kamp "U julu Jul" 2000.
Izborni kamp “U julu Jul” 2000.
Izborni kamp "U julu Jul" 2000.
Izborni kamp “U julu Jul” 2000.